เครื่องกำเนิดไอน้ำ คืออะไร ?

วันที่:

เครื่องกำเนิดไอน้ำ

           เครื่องกำเนิดไอน้ำหรือที่เรียกกันว่าหม้อไอน้ำ เป็นอุปกรณ์ผลิตไอน้ำ หรือกระบวกการผลิตไอน้ำนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งการระเหยของน้ำถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่ของหม้อน้ำทำให้เกิดความดันที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือขับเคลื่อนเครื่องจักรนั้นเอง
ประเภทของบอยเลอร์ แบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ ที่ใช้งานทั่วไป
1. แบบท่อน้ำ
2. แบบท่อไฟ

เครื่องกำเนิดไอน้ำ

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mpthaihirakawa.com

598
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag