บริษัท ไทย ฮิราคาวา จำกัด

MP BOILER
Advanced Technology to make the best use of energy
เทคโนโลยัที่ก้าวล้ำกับการใช้พลังงาน


 

     ผู้ผลิตและจำหน่าย MP BOILER เครื่องกำเนิดไอน้ำหม้อไอน้ำประเภทต่างๆ หม้อน้ำอุตสาหกรรม หัวพ่นไฟ จำหน่ายบอยเลอร์ เครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม หม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว Once Through Boiler จำหน่ายเครื่องทำความร้อน เครื่องกำเนิดไอน้ำมาตรฐาน หม้อน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพ จำหน่ายหม้อน้ำอุตสาหกรรม อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน หม้อไอน้ำน้ำมันร้อน, รับดัดแปลงบอยเลอร์, ซ่อมบำรุง, เดินท่อ, หุ้มฉนวน, งานระบบบอยเลอร์ทั้งหมด, จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบบอยเลอร์, บอยเลอร์อุตสาหกรรม, หม้อน้ำทางอุตสาหกรรม, สตีมบอยเลอร์, ผู้ผลิตบอยเลอร์, Boiler, หม้อไอน้ำน้ำมันร้อน, Hot Oil, Thermal Oil Heater, Water Tube Boiler, Steam Boiler, อุปกรณ์หม้อไอน้ำ, ผู้ผลิตหม้อไอน้ำสำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม เครื่องหนังและสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมสีและเคมีคอล อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอาหารขนาดย่อม ของกลุ่มเอสเอ็มอี SME ตลอดจนกลุ่มโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล
    บริษัทไทย ฮิราคาวา  จำกัด  ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมบริการ เพื่อให้งานออกมาตรงกับงบประมาณและตามต้องการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
  • 1995 : จัดตั้งสำนักงานบำรุงรักษาในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • 1998 : โรงงานผลิตหม้อไอน้ำในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดตั้งและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • 2002 : ติดตั้งเป็นหม้อไอน้ำ MP805  100  เครื่อง
  • 2012 : เปลี่ยนชื่อ บริษัท เป็น บริษัท ไทยฮิรากาว่า จำกัด เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปีของ บริษัท ฮิรากาวา  คอร์ปอเรชั่น โดย ส่งรถจักรไอน้ำไปให้ ร.ฟ.ท.
        (ทางรถไฟแห่งประเทศไทย) เพื่อปรับปรุงรถไฟจากหม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เป็นหม้อไอน้ำ HKM2500GF
        หม้อไอน้ำถูกติดตั้งเป็นหม้อไอน้ำ 300 เพื่อเป็นการเดินรถไฟไอน้ำสายประวัติศาสตร์
  • 2013 : เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 13 ล้านบาท
  • 2019 : เปิดตัวหม้อไอน้ำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นหม้อไอน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 102% มีชื่อเรียกว่า “ Latent heat Recovery Once-Through Boiler” “ConboGas series (CG BOILER)”
  • 2020 : 25 th Anniversary of THAI HIRAKAWA CO., LTD.
  • 2022 : ครบรอบ 110 ปีของการก่อตั้งบริษัท HIRAKAWA CORPORATION บริษัทแม่